PRO DEMO

🇳🇱 NL | Een Pacojet-demo kost 250,00 € excl. BTW per halve dag. Een ervaren chef-kok komt bij u ter plaatse en legt u alle functies van het toestel grondig uit. Een standaard demo neemt een halve dag in beslag. U wordt gecontacteerd door een medewerker om een datum af te spreken.

🇫🇷 FR | Une démo Pacojet coûte 250,00 € hors TVA par demi-journée. Un chef expérimenté viendra chez vous et vous expliquera en détail toutes les fonctions de l’appareil. Une démo standard prend une demi-journée. Vous serez contacté par un employé pour fixer une date.

🇬🇧 ENG | A Pacojet demo costs € 250.00 excl. TVA per half day. An experienced chef will come to your location and thoroughly explain all the functions of the appliance. A standard demo takes half a day. You will be contacted by an employee to arrange a date.

favicon1